Kode: J2WM5XDE8 - Gælder på orginalprisen

Skift af ventil i toilet

Her finder I vejledning over hvordan I blandt andet skifter inløbsventil og udløbsventil i dit toilet.

UDSKIFTNING AF UDLØBSVENTILEN

UDSKIFTNING AF INDLØBSVENTILEN